NT2

Wij gebruiken graag onze jarenlange ervaring om docenten te helpen met NT2-advies, onafhankelijk advies voor op maat gemaakte taaltrainingen. De ene cursist wil beter leren schrijven, de andere heeft moeite met de uitspraak en weer een ander durft niets te zeggen, maar weet eigenlijk wel veel. Wij kunnen u adviseren in het af te leggen traject en te gebruiken methodiek. Denkt u hierbij aan het afnemen van intakes en het bepalen van het niveau van de cursist. Wij zijn op de hoogte van alle oude en nieuwe lesmethodes, zoals blended learning en weten wat werkt en niet werkt. reis.

Intakes

Heeft u weinig ervaring in het afnemen van intakes of kost het u teveel tijd? Wij nemen u het werk uit handen. Dit kan telefonisch of in persoon. Wij voeren een gesprek met de geïnteresseerde(n). Ook nemen wij een schriftelijke toets af. Na afloop krijgt u een verslag van dit gesprek.

Niveau bepalen

Kunt u niet goed inschatten wat iemands niveau is op basis van een toets of opgenomen gesprek? Wij helpen u hier graag mee. Wij zijn goed op de hoogte van niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK) en de bijbehorende vaardigheden. Het ERK beschrijft voor de verschillende vaardigheden zes niveaus van beheersing van een moderne vreemde taal. Die niveaus worden internationaal herkend en gebruikt.

Staatsexamens

Alpha Talen heeft een ruime ervaring met cursisten die Nederlands leren om het staatsexamen te halen. Het staatsexamen Neder­lands als tweede taal (Nt2) is een examen voor mensen die een andere moeder­taal spreken en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Met een Diploma Staats­examens Nt2 laten zij zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Wij adviseren u graag over waar u op moet letten en welke methode het beste werk voor welke cursist.

NT2 expert

Ook met vragen op het gebied van taalontwikkeling en ontwikkeling van methodieken kunt u bij Alpa Talen terecht. Hoe creëert u bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbetert u alledaagse taalvaardigheden? Hoe kunt u blended learning het beste toepassen? Voor elk vraagstuk helpen wij u met een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en advies over een aanpak van doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars.