Home

De kracht van Alpha Talen

Wij bieden zakelijke taaltrainingen op maat, d.w.z. dat de cursussen opgezet worden op basis van de voorkennis, wensen, behoeften en doelen van de cursist(en). Wij zetten docenten in die geschikt zijn voor juist die taaltraining, bijna allemaal native speakers met veel ervaring. Zij vormen dan ook de grote kracht van Alpha Talen.

Taaltrainingen

Wilt u uw zakelijke Engels, Frans of Duits verbeteren? Wilt u Staatsexamen NT2 of het inburgeringsexamen doen? Alpha Talen verzorgt al zo'n 30 jaar cursussen in allerlei talen aan medewerkers van bedrijven in het hele land.

Conversatiecursus NT2 voor vergevorderden

Start:       maandag 1 oktober

 Tijdstip:  20.00-21.30 uur               

Cursusduur:  10 lessen   

Prijs: € 290,-

   
Locatie:  Frambozenweg 61 in Leiden

Hebt u al staatsexamen NT2 programma II gedaan? Of heeft u dit niveau, maar weinig gelegenheid om Nederlands te spreken? Schrijft u zich dan in voor deze cursus! In een groepje van max. 6 personen voeren we gesprekken over actuele onderwerpen uit de media, alledaagse dingen en cultuurverschillen. Interesse? Klik hier voor het Aanmeldingsformulier NT2 voor deze cursus. Vul het formulier in en mail het naar post@alphatalen.nl.

NT2-advies

Met onze jarenlange ervaring in het afnemen van intakes en inschatten van niveaus geven wij  onafhankelijk advies over te gebruiken lesmethodes. Heeft de cursist inburgering of Staatsexamen voor ogen? Is hij hoog- of laagopgeleid? Wij kennen alle geschikte methodes en kunnen ook uw intakes uitvoeren. Daarnaast kunnen wij helpen bij het opzetten van het Taalhuis, een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven. Het Taalhuis is er voor laaggeletterde Nederlanders (NT1) en anderstaligen (NT2) om lezen, schrijven, reken- en digitale vaardigheden van deze mensen te verbeteren.

Ontwikkeling lesmateriaal

 Jenneke de Nerée, eigenares van Alpha Talen en NT2-docent heeft lesmateriaal ontwikkeld. Spelletjes met grammatica en woordenschat ter verdieping of als afsluiting van de les: Het Grote Spellenboek voor anderstaligen uitgegeven door Van Dorp Educatief.  Zie hier een voorbeeld: Spel3_bingokaarten. Najaar 2018 wordt dit bij uitgeverij Van Dorp Educatief gepubliceerd. Voor bestellingen http://www.vandorp.net/titel.asp?id=386

Vertalingen en Tolkdiensten

Alpha Talen doet sinds 1 december 2016 geen vertalingen meer. LinQuake voert nu deze vertalingen uit. Ook beëdigde vertalingen. Voor aanvragen vertalingen of van een (beëdigde) tolk zie Linquake of mail naar info@linquake.nl.