Home

De kracht van Alpha Talen

Onze klanten kunnen op ons kan rekenen: wij zijn goed bereikbaar en flexibel. Onze docenten zetten graag een extra stapje. Wij zetten namelijk docenten in die geschikt zijn voor juist die taaltraining. Zij vormen dan ook de grote kracht van Alpha Talen: het zijn bijna allemaal native speakers met veel ervaring.

Taaltrainingen

Wilt u uw zakelijke Engels, Frans of Duits verbeteren? Alpha Talen verzorgt al rond de 30 jaar cursussen in allerlei talen aan medewerkers van bedrijven in het hele land.

NT2-advies

Met onze jarenlange ervaring in het afnemen van intakes en inschatten van niveaus kunnen wij u onafhankelijk advies geven over te gebruiken lesmethodes. Welk doel heeft de cursist voor ogen? Inburgering of Staatsexamen? Is hij hoog- of laagopgeleid? Wij kennen alle daarvoor geschikte methodes. Ook kunnen wij uw intakes uitvoeren. 

Vertalingen en Tolkdiensten

Alpha Talen doet sinds 1 december 2016 geen vertalingen meer. LinQuake voert nu deze vertalingen uit. Ook beëdigde vertalingen. Voor aanvragen vertalingen of van een (beëdigde) tolk zie Linquake of mail naar info@linquake.nl

.

Tekstschrijven

Heeft u een tekstschrijver nodig? Ook die expertise heeft Alpha Talen in huis. Zowel voor print als online. Helder en duidelijk.