NT2-advies

Wij gebruiken graag onze jarenlange ervaring om docenten te helpen met onafhankelijk advies voor op maat gemaakte taaltrainingen. Ook hebben wij veel ervaring met cursussen Nederlands als tweede taal, we geven dan ook regelmatig NT2-advies aan docenten. De ene cursist wil beter leren schrijven, de andere heeft moeite met de uitspraak en weer een ander durft niets te zeggen, maar weet eigenlijk wel veel. Wij kunnen u adviseren in het af te leggen traject en te gebruiken methodiek. Denkt u hierbij aan het afnemen van intakes en het bepalen van het niveau van de cursist. Wij zijn op de hoogte van alle oude en nieuwe lesmethodes, zoals blended learning en weten wat werkt en niet werkt. 

Intakes

Heeft u weinig ervaring met het afnemen van intakes of kost het u te veel tijd? Wij nemen u het werk uit handen. Dit kunnen wij telefonisch of in persoon doen. Wij voeren een gesprek met de geïnteresseerde(n) en nemen een schriftelijke toets af. Na afloop krijgt u een verslag van dit gesprek.

Niveau bepalen

Kunt u niet goed inschatten wat iemands niveau is op basis van een toets of opgenomen gesprek? Wij helpen u hier graag mee. Wij zijn goed op de hoogte van niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK) en de bijbehorende vaardigheden. Het ERK beschrijft voor de verschillende vaardigheden zes niveaus van beheersing van een moderne vreemde taal. Die niveaus worden internationaal herkend en gebruikt. Zo kan uw cursist niveau A1, A2, B1, B2, C1 of C2 hebben.

Staatexamens

Alpha Talen heeft een ruime ervaring met cursisten die Nederlands leren om het diploma voor het Staatsexamen te behalen. Het Staatsexamen Neder­lands als tweede taal (Nt2) is een examen voor mensen die een andere moeder­taal hebben en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Het bestaat uit programma I en II, waarbij I geschikt is voor mensen met MBO-niveau en een diploma voor programma II toegang geeft tot de universiteit. Met het Staats­examen Nt2 laten cursisten dus zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. Wij adviseren u graag over waar u op moet letten en welke methode het beste werkt voor welke cursist.

NT2 expert

Ook met vragen op het gebied van taalontwikkeling en ontwikkeling van methodieken kunt u bij Alpa Talen terecht. Hoe creëert u bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbetert u alledaagse taalvaardigheden? Hoe kunt u blended learning het beste toepassen? Voor elk vraagstuk helpen wij u met een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en advies over een aanpak van doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars.