Taaltrainingen

Wilt u op een effectieve manier het zakelijk Engels, Duits of Frans van uw medewerkers verbeteren? Wij geven al 30 jaar zakelijke taaltrainingen op maat bij bedrijven in het hele land. Wij zijn gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal (Nt2) en Nederlands voor Nederlanders. Sinds kort bieden wij ook blended learning aan: een combinatie van gewone lessen  van een docent met e-learning. U krijgt toegang tot online spreek-, luister-, schrijf- of grammaticaoefeningen over de stof die in de lessen behandeld is.

Zakelijk Engels, Duits of Frans

Bij Alpha Talen maken we onze taaltraining Engels, Duits of Frans altijd op maat. Wij stellen uw wensen en niveau centraal om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen. Heeft u of uw medewerker al voorkennis en wilt u een hoger (zakelijk) taalniveau Engels? Of bent u beginner en wilt u uw Duitse zakenpartner of Franse collega beter leren begrijpen? Bij Alpha Talen volgt u of uw medewerker een taalcursus die voldoet aan uw behoeften en doelstellingen. Zowel de duur, planning als inhoud van deze training passen wij aan naar uw behoefte.

powered by Typeform

Nederlands als tweede taal (NT2)

Ook onze taaltraining Nederlands als tweede taal is maatwerk: uw leerdoelen en niveau dienen als onze leidraad. De taaltraining kan incompany, individueel of met enkele collega’s gevolgd worden. Wij hebben veel ervaring met expats die op korte termijn Nederlands willen leren en bereiden onze cursisten regelmatig voor op het Staatsexamen NT2 niveau I of II.  Ook doen we inburgering voor expats. We richten ons op alle niveaus  en hebben veel ervaring in de hogere niveaus, zoals B2 of C1, wanneer het spreken al heel goed gaat, maar het schrijven bijv. nog niet.

Onze cursus NT2 op hoog niveau is bedoeld voor medewerkers die al redelijk Nederlands spreken, maar hun niveau verder willen verbeteren. De nadruk ligt bij deze cursus op schrijf-  en spreekvaardigheid: we werken aan uitspraak, woordenschat en grammatica, bijvoorbeeld aan de hand van zakelijke correspondentie of gesprekken op de werkvloer

Werkwijze

Bij een aanvraag houdt onze docent een intakegesprek met een korte test, om uw niveau en wensen te bepalen. Rekening houdend met doel, wensen, behoeften en al aanwezige kennis sturen wij u een op maat gemaakte offerte. Na goedkeuring stelt de docent een programma samen. Taaltrainingen aan medewerkers vinden bijna altijd in company plaats; daarmee besparen we onze cursisten reisduur. Wij geven zowel korte, intensieve  als langere taaltrainingen. Onze tarieven vindt u hier.

Docenten

Onze docenten zijn bijna allemaal native speakers, met een uitgebreide kennis in het overbrengen van hun taal en ervaring. Ons team doceert in het Engels, Nederlands, Frans, Duits of een andere taal. Ze geven u nét dat zetje om de vreemde taal met zelfvertrouwen te gebruiken, zodat u uw talenkennis direct kunt toepassen op de werkvloer.

Nederlands voor Nederlanders: NT1

Bij Nederlands voor Nederlanders draait het om schrijven, spelling en grammatica. De cursus is zeer geschikt voor reeds gevorderden op B2 of C1 niveau, die in Nederland wonen, maar van oorsprong een andere taal spreken en beter Nederlands willen leren spreken en schrijven. Ook Nederlanders die de nieuwe spellingsregels nog niet goed beheersen of moeite hebben met d's en t’s hebben baat bij deze training. Een opfriscursus Nederlandse grammatica behoort ook tot de mogelijkheden: hierbij leert u in 4 lessen van 1,5 uur hoe alles ook alweer in elkaar zit en wat er veranderd is aan de Nederlandse spelling.