AVG

ALPHA TALEN, gevestigd aan de Frambozenweg 61, 2321 KA te Leiden, verwerkt persoonsgegevens, waaronder mogelijk de uwe. De verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alpha Talen verwerkt zo min mogelijk gegevens op een zo zorgvuldig mogelijke manier.

Welke gegevens?
Alpha Talen verwerkt de gegevens die u zelf hebt aangeleverd, zoals:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Uw e-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Bankrekeningnummers van docenten en klanten.

Van wie en waarom?
Wij gebruiken gegevens van medewerkers van bedrijven, van particulieren en van docenten voor onze dienstverlening

 • voor het maken van offertes
 • voor het plannen van intakes
 • voor de docenten, zodat zij contact met u op kunnen nemen
 • voor het sturen van bevestigingen
 • voor het sturen van facturen
 • voor het betalen van facturen van docenten

Website
U kunt de website van Alpha Talen anoniem bezoeken. Wij maken gebruik van een hostingbedrijf met een beveiligde server. De website van Alpha Talen bezoekt u anoniem. Er worden geen cookies verzonden vanaf de website. Er worden geen IP-adressen of andere naar u herleidbare gegevens verwerkt in de door de host gegenereerde statistiek, die Alpha Talen kan raadplegen. Alpha Talen gebruikt geen andere manieren van bijhouden van gegevens van websitebezoekers en heeft geen toestemming gegeven aan derden (Facebook, Google) om dat te doen. Er staan geen tracking pixels of andere verborgen manieren om u te volgen op de site.
Opslag
Alpha Talen gebruikt bewust geen online mailtoepassing of online kantoorapplicaties (Gmail, Office 365 of vergelijkbare technologie). De computers van Alpha Talen bevinden zich niet in een netwerk, maar zijn wel beveiligd verbonden met het internet. Alpha Talen gebruikt daarvoor software (antivirus, malwareprotectie, firewall) en wachtwoorden. Wel gebruiken wij Dropbox voor het bewaren van oudere bestanden. Het wachtwoord daarvan is alleen bij ons bekend.
Als zich een probleem of datalek zou voordoen, dan houdt Alpha Talen u daarvan direct op de hoogte en zal Alpha Talen dit direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens . Wij slaan gegevens op in onze beveiligde server. De facturen worden verwerkt door Administratiekantoor Belastica gevestigd te Voorhout voor de boekhouding. Dit gebeurt in het onlineprogramma Basecone. Ons hostingbedrijf Renaissance IT zorgt voor back-ups van onze server en daarmee ook voor back-ups van uw gegevens.

Rechten van betrokkenen
Indien u denkt of weet dat Alpha Talen uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u per e-mail via post@alphatalen.nl of telefonisch op 071-5130395 om inzage vragen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een kopie van deze gegevens. Als deze gegevens feitelijke onjuistheden bevatten of als u denkt dat Alpha Talen onterecht uw gegevens verwerkt, dan kunt u vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om, indien u niet langer wilt worden benaderd met informatie over diensten of nieuws, uw toestemming aan Alpha Talen intrekken.
Mocht u het niet eens zijn met de reactie van Alpha Talen op uw verzoeken, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een verzoekschrift indienen bij de rechtbank in de regio waar u woont.

Alpha Talen

Frambozenweg 61
2321 KA Leiden
Tel.: +31 (0)71-5130395
Email: post@alphatalen.nl

Enkele referenties