Dutch

Programme Dutch courses

State exams

Inburgering for expats

Dutch at the workplace

Ook met vragen op het gebied van taalontwikkeling en ontwikkeling van methodieken kunt u bij Alpa Talen terecht. Hoe creëert u bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbetert u alledaagse taalvaardigheden? Hoe kunt u blended learning het beste toepassen? Voor elk vraagstuk helpen wij u met een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en advies over een aanpak van doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars. 

Expertise

Ook met vragen op het gebied van taalontwikkeling en ontwikkeling van methodieken kunt u bij Alpa Talen terecht. Hoe creëert u bijvoorbeeld samenhang tussen taalles en taal op de werkvloer? Hoe verbetert u alledaagse taalvaardigheden? Hoe kunt u blended learning het beste toepassen? Voor elk vraagstuk helpen wij u met een oplossing op maat. Via observaties, gesprekken met docenten of coördinatoren en advies over een aanpak van doelgroepen zoals laaggeletterden of inburgeraars.