NT2

Wij hebben veel ervaring in Nederlands als tweede taal, zowel individueel als in een groep en dan vooral voor de hogere niveaus.  De ene cursist wil beter leren schrijven, de andere heeft moeite met de uitspraak en weer een ander durft niets te zeggen, maar weet eigenlijk wel veel. Daarom bieden wij taaltrainingen NT2 op maat!

 

Inhoud cursussen

Onze cursussen zijn op maat, d.w.z. dat wij u een cursus bieden op uw niveau en aangepast aan uw wensen en doelen. Wilt u beter Nederlands spreken? Bent u beginner? Heeft u Nederlands nodig op het werk? Heeft u al Staatsexamen gedaan en wilt u toch nog verder leren? Alles is mogelijk.
Soorten cursussen:
-Beginner (0>A1) - dit is een algemene cursus, waarin u de basis van het Nederlands leert in spreek, lees- en luistervaardigheid.
-Licht gevorderd (A1>A2): u gaat verder met de basis. Op A2-niveau kunt u ook inburgeringsexamen doen.
-Halfgevorderd (A2>B1): u leert spontaan te reageren in gesprekken, samenhangende teksten te schrijven en krijgt een redelijk uitgebreide woordenschat. Ook kunt u zich specifiek gaan richten op spreekvaardigheid, zakelijk taalgebruik of het Staatsexamen NT2 programma 1.
-Gevorderd (B1>B2): de focus kan liggen op voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Programma 2, complexere grammaticale constructies, zakelijk Nederlands, zakelijke e-mails schrijven,etc.
-Vergevorderd (B2+>C1): de inhoud is afhankelijk van uw doel. Uitdrukkingen, reflexieve werkwoorden met vaste preposities, zakelijke teksten schrijven, etc.

Staatsexamens

Alpha Talen heeft een ruime ervaring met cursisten die Nederlands leren om het diploma voor het Staatsexamen te behalen. Het Staatsexamen Neder­lands als tweede taal (Nt2) is een examen voor mensen die een andere moeder­taal hebben en op latere leeftijd Neder­lands hebben geleerd. Het bestaat uit programma I en II, allebei met 4 examens, nl. spreken, lezen, luisteren en schrijven.

Programma I geeft toegang tot MBO-opleidingen en is beroepsgericht.

Programma II geeft toegang tot HBO-studies en de universiteit.

Met het Staats­examen Nt2 laten cursisten dus zien dat ze de Neder­landse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of studeren. U kunt bij ons een cursus doen om van B1 naar niveau B2 te komen of specifiek voorbereiden op de examens.  Als u inburgeringsplichtig bent, geldt ook het Staatsexamen NT2 I of II als als inburgering. Wel moet u dan nog KNS doen.

 

 

Inburgering voor expats

Geen tijd om naar een groepscursus in de avond te gaan? Onze docenten komen naar u toe, waar u de cursus ook maar wilt doen. Het inburgeringsexamen is op A2-niveau. Wij kunnen u helpen om dit niveau te halen of om u voor te bereiden op de examens. Bent u inburgeringsplichtig (afkomstig van buiten de EU), dan moet u 6 examens doen: spreken, lezen, luisteren, schrijven en Kennismaking Nederlandse Samenleving (KNS) en Orïentatie op de Arbeidsmarkt (ONA), waarvoor u een portfolio moet inleveren en een gesprek daarover moet voeren.  Zowel individueel als in kleine groepjes.

Nederlands op de werkvloer

Hebt u medewerkers die al jaren in Nederland wonen maar nog erg slecht Nederlands spreken? Of begrijpen uw medewerkers bepaalde instructies niet, waardoor de veiligheid afneemt? Vraag dan een cursus Nederlands op de werkvloer aan. Wij helpen uw medewerkers om het Nederlands dat voor uw bedrijf van belang is te leren begrijpen en spreken.

Expertise in B2+

Onze expertise ligt vooral in de cursussen op hoger niveau, die van B2 en hoger. Dan is een individuele cursus de beste oplossing, omdat we dan geen tijd verliezen aan aspecten die u al kent!