Home

De kracht van Alpha Talen

Onze klanten kunnen op ons kan rekenen: wij zijn goed bereikbaar en flexibel. Onze docenten zetten graag een extra stapje. Wij zetten namelijk docenten in die geschikt zijn voor juist die taaltraining. Zij vormen dan ook de grote kracht van Alpha Talen: het zijn bijna allemaal native speakers met veel ervaring.

Taaltrainingen

Wilt u uw zakelijke Engels, Frans of Duits verbeteren? Alpha Talen verzorgt al rond de 30jaar cursussen in allerlei talen aan medewerkers van bedrijven in het hele land.

Vertalingen

Alpha Talen doet sinds 1 december geen vertalingen meer. LinQuake voert nu deze vertalingen uit. Nog steeds in alle talen van de wereld met oog voor culturele verschillen, normen en gebruikers. Ook voor beëdigde vertalingen. Zie LinQuake of mail info@linquake.nl.

Tolkdiensten

Een tolk kan tijdens uw internationale conferenties, onderhandelingen, bedrijfsbezoeken of rechtszaak zorgen voor grotere duidelijkheid en misverstanden voorkomen. Voor aanvragen info@linquake.nl

Tekstschrijven

Heeft u een tekstschrijver nodig? Ook die expertise heeft Alpha Talen in huis. Zowel voor print als online. Helder en duidelijk.